neděle 30. září 2007

SPIT - úkol č. 2

Přidejte si do blogu nebo do záložek odkaz na výsledky hodnocení vašich úkolů.

Do příště si vypalte KNOPPIX 5.1.1 DVD EN (pozor, ať nestáhnete jinou jazykovou verzi). Nevypalujte DVD příliš velkou rychlostí, zabráníte tak případným problémům se čtením v ostatních mechanikách.

Zadání úkolu:
Dnešní úkol budete vypracovávat na hodině, odevzdat ho můžete nejpozději 2. 10. 2007 ve 20:00. Nezapomeňte uvést zdroje, ze kterých jste čerpali. .

a) Stručně popište techniku klonování (o co se jedná, jaké jsou možnosti využití).

b) Charakterizujte a následující programy pro klonování
  • Norton Ghost
  • Partimage
  • Partition saving
b) Vypište seznam klonovacích nástrojů, které jsou umístěny na Ultimate boot CD.

c) Napište alespoň tři příklady (podle vás) vhodného využití klonování.

Žádné komentáře: