neděle 2. listopadu 2008

Návrh kurzu Senát ve WebCT

Vážení kolegové, rád bych ve WebCT vytvořil kurz "Senát", který by mohl přispět ke zvýšení zájmu studentů o akademický senát a zlepšení komunikace se senátory. Hlavní rysy kurzu jsou popsány níže.

Proč WebCT?
WebCT je prostředí známé studentům i učitelům UHK, nemuseli by se tedy učit pracovat s novým systémem. Navíc bychom využili stávající systém, takže jedinou investicí by byl čas všech, kteří by se rozhodli na kurzu spolupracovat.

Zvýšení informovanosti a zájmu studentů
Kurz by mohl být přístupný všem studentům UHK. V případě, že by se student přihlásil do WebCT, byl by kurz vzdálený jen "jedno kliknutí". Navíc by bylo možné vytvářet oznámení, která by se studentům zobrazovala při přihlášení do WebCT, i když by na kurz nekliknuli (to by šlo vhodně využít např. pro aktivizaci studentů před volbami). V kurzu by studenti nalezli odpovědi zejména na následující otázky:
  • Co je to akamemický senát?
  • Co je "velký" a "malý" senát?
  • V čem mi může být senát užitečný?
  • Proč bych se měl o senát zajímat a proč volit?
Do kurzu by dále bylo možné umístit různé materiály, včetně těch, které mají být přístupné pouze studentům a ne veřejnosti.

Komunikace a zpětná vazba
Kurz by obsahoval diskusní fórum, rozdělené na kategorie. Senátoři by tak mohli snadno komunikovat se studenty, včetně studentů kombinované formy. Kurz by mohl obsahovat anonymní dotazníky, které lze velmi snadno a rychle vyhodnocovat. Senátoři by tak mohli efektivní cestou získávat zpětnou vazbu.

Elektronické hlasování
WebCT obsahuje nástroj, pomocí kterého by bylo technicky možné realizovat hlasování při volbách do senátu (samozřejmě při zachování anonymity voličů). Mohla by se tak zvýšit volební účast a zefektivnil by se celý proces voleb. Výsledky voleb by byly k dispozici ihned po uzavření hlasování. Pokud by se podařilo prosadit odpovídající legislativní změny, pouze by se do kurzu přidal nástroj pro elektronické hlasování (včetně návodu).

Co projekt vyžaduje od senátorů
Projekt může vzniknout pouze za předpokladu, že na jeho vzniku a provozu se mnou budou ochotni spolupracovat studenti ze studentské komory senátu. Spolupráce by spočívala v následujících dvou oblastech:
  • Komunikace v diskusním fóru.
  • Spolupráce na tvorbě informačních textů pro studenty.
Pokud byste byli ochotni na kurzu spolupracovat, vyjádřete prosím svou podporu v diskusi pod příspěvkem. Budu rád, když do diskuse napíšete své nápady, připomínky a případné dotazy. Svůj souhlas nebo nesouhlas můžete také vyjádřit v anketě. Děkuji vám za čas, který mému návrhu věnujete!

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

S tvorbou infromačního kanálu souhlasím. Otázkou však zůstává, jestli právě Oliva. Jako informační kanál mi to přijde dost chaotické a já osobně olivu nevyužívám. V SK jsme již vícekrát diskutovali vznik informačního webu, domnívám se že by právě toto mohla být cesta.

Dále pak doplním jeden postřeh. Jsem pro zažití pojmů senát univerzitní a senát fakultní. Malý a velký senát může ovlivnit mínění obce o menší důležitosti "malého" senátu, což jistě není pravda.

Tomáš Juříček

Anonymní řekl(a)...

S elektronickým centrem pro interní koordinaci senátu rozhodně souhlasím - zejména z časového hlediska pro nás dojíždějící.

Olivu vítám protože jsme nuceni ji stejně denně používat a hlavně jsem rád, že nedojde k vytvoření dalšího IS.

Jiří Šťovíček

Václav Maněna řekl(a)...

K volbě WebCT: je vhodné využívat systém, který již na univerzitě je. WebCT studenti i učitelé již znají a používají. Navíc úloha kurzu by nebyla pouze informační, ale zejména komunikační. WebCT již obsahuje nástroje, které by šlo bez dalších úprav využít pro potřeby komunikace, zpětné vazby a elektronického hlasování. Tvorba dalšího IS by znamenala další investice - nejen finanční, ale také časové (uživatelé by se museli učit ovládat další systém).

K termínům "malý" a "velký" senát: díky za výbornou připomínku. V každém případě to nebude jednoduché, protože se tyto termíny objevují i na stránkách UHK.

Anonymní řekl(a)...

Třikrát sláva, sláva, sláva. Konečně odněkud zazněla možnost elektronického hlasování. Ne každý má možnost v době hlasování navštívit Hradec, natož pak konkrétní budovu. Z toho pak také vyplývá trapná volební účast okolo 15%. Není nad pohodlné a klidné rozhodování od stolu v teple domova, s možností prohlédnutí všech kandidátek na jednom místě.

Proti Olivě celkem nic nemám. Jak už zaznělo níže tak je stejně využívána denně při výuce. Navíc je v ní celkem dobře ošetřena anonymita. Vznik nového uživateli neznámého IS znamená jen odrazení potencionálních uživatelů.

David Polák

Anonymní řekl(a)...

Musím tento nápad naprosto podpořit. Sice nejsem členem AS, ale jsem ochotný se na tomto projektu podílet pomocí, pokud to bude potřeba.
Při posledních volbách jsem strávil spoustu času sháněním volební urny, abych mohl hlasovat. A to jsem měl o celou věc zájem. Jinak bych se asi voleb neúčastnil. Myslím, že elektronické volby by zvedli volební účast a celý systém zjednodušily a zlevnily.

Pavel Kopeček

Anonymní řekl(a)...

S kurzem "senát" ve WebCt rozhodně souhlasím. S elektronickou volbou také, vždyť jsem jí sám navrhoval na zasedání.
Jediné co vidím jako velký problém je fakt, že my na PdF nejsme na olivu zvyklí a to ani učitelé ani studenti což pro Vás může být šokující, ale je to tak. Na PdF je pohled na WebCt jako na centrum chaosu.

Filip Sedlák

Václav Maněna řekl(a)...

Ke komentáři F. Sedláka: Děkuji za podporu. K Vašemu tvrzení "...na PdF nejsme na olivu zvyklí a to ani učitelé ani studenti...", kterým zcela paušalizujete situaci na PdF chci jen poznamenat, že to není pravda. Stačí se jen podívat kolik je pro PdF ve WebCT kurzů. Sám jsem na PdF několik let WebCT používal a mými předměty prošly desítky studentů. Pokud chcete mluvit za všechny studenty a učitele, nejprve se dobře seznamnte ze současným stavem a nepovyšujte svoji osobní zkušenost na obecně platnou pravdu.

Anonymní řekl(a)...

Zřízení zmíněného kurzu bych osobně velmi přivítal a to nejen jako senátor, ale hlavně také jako student. To že je prostředí WebCT některým studentům neznáme mi vhání hrůzu do očí... jak je to možné? Pokud já vím, tak již při zápisu do prvních ročníků bakalářského studia jsou „prváci“ poprvé s aplikačním prostředím WebCT seznamovány a dokonce je zde realizován pro kolegy politology rozřazovací test z anglického jazyka. Z mé osbní zkušenosti mohu potvrdit, že spousta vyučujících dává do prostředí WebCT zajímavé odkazy, materiály ke studiu atd. Tudíž se mi zdá prostředí WebCT více než vhodné pro tento záměr. Libí se mi, že student nemusí pro informace o akademickém senátu(ech) hledat kdesi na webu, ale jsou mu všechny důležité informace, dovolte mi ten výraz, naservírovány přímo pod nos. Neboť je velmi pohodlné a hlavně jednoduché kliknout o položku níže, když již v prostředí WebCT jsem jednou přihlášený. Tudíž tím spořím svůj čas. Pochybuji, že studenti chtějí ztrácet čas tím, že budou www stránky ak. Senátu hledat a pročítat je, když by stačilo pouze kliknout na tento kurs a vše je zde. Další nespornou výhodou vidím WebCT jakožto nástroj ideální spolupráce mezi „velkým“ a „malými“ senáty. Člověk by pak našel na jednom místě všechny potřebné informace a hlavně pokud by měl nějaký dotaz, je zde prostor pro to, aby mohl jednotlivý senátor odpověď a co je důležité, senátoři se nemusí učit znát neznáme prostředí, jako v případě pokud by www stránky senátů byly řešeny v některým z dnes velmi populárních redakčních systému atd., ale pracoval by v jemu již známém prostředí WebCT. A ještě jedna poznámka. Samozřejmě, žádné prostředí pro podporu studia není zcela ideální a bezchybné, ale myšlenka využívat to co již máme a hlavně známe je bezchybná a plně se sní ztotožňuji. A pokud někdo skutečně WebCT nezná a nic v něm v uvozovkách nedělá... dovolím si říci jen jediné... problém je asi někdo trochu jinde a to mezi klávesnicí a židlí...

Michal Munzar, senátor
Akademický senát UHK
Akademický senát FF-UHK

Václav Maněna řekl(a)...

Přístupnost kurzu i pro fakultní senáty je skvělý nápad, díky za něj.