neděle 26. června 2011

Navazující magisterské studium na KPVHA schváleno

Katedra pomocných věd historických získala akreditaci pro navazující magisterské studium. Děkuji všem, kteří myšlenku navazujícího studia podporovali a projevovali o studium zájem. Pokud máte zájem o studium v příštím akademickém roce, vyplňte prosím dotazník dotazník na stránkách Katedry pomocných věd historických a archivnictví.